Vinylplotter

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

HP 7550A graphics plotter

Hva trengs for å få denne igang?

Museum [1]

Dokumentasjon [2]

Trenger

 • nye penner - de som sitter i karusellen er tørket ut (for lenge siden)
  • plottersupplies.com selger HP plotter penner[3]
  • DraftingSteals.com selger også [4]
  • du kan lage dine egen penner [5]
  • OpenSCAD modell [6]

Mangler

 • "media catcher" bak på plotteren for å ta i mot ferdige ark
 • "spacer" til høyre pinch wheel

Bruk

Fysisk bruk

Penner

Penner må tas ut av karusellen og lagres med egen hette på. Hvis de står i karusellen tørker de ut i løpet av 24 timer

Papir - manuelt

 1. velg manuell lasting ved å trykke på "auto feed" knappen slik at '*' (stjerne) forsvinner fra displayet.
 2. A4 og A3 ark legges i forskjellig
  1. A4 ark må legges inn i landskapsmodus, dvs. den korte siden mot venstre kant når du står foran plotteren. Bruk merket "A/A4" til å posisjonere nederste kant av arket.
  2. A3 ark legges inn med den lange siden mot venstre kant. Bruk merket "B/A3" til å posisjonere nederste kant av arket.
 3. Trykk på "Load/Unload". Plotteren tar tak i arket og finner ut av størrelsen. Du får en feilmelding hvis arket er feil lagt inn.

Papir - automatisk

Det er papir i papirskuffen, men automatisk lasting ("auto feed") virker ikke.

Vinyl

Plotteren skal i teorien kunne kutte vinylfolie. I posisjon 2 i pennholderen sitter det en såkalt "drag knife". Vinylfolien som skal brukes i plotteren må være i A4 eller A3 format, og må legges inn manuelt.

Frontpanel

Hvordan bruke knapper osv. Menyene er organsert i to nivåer ("level 1" og "level 2").

NEXT DISPLAY 
går til neste skjermbilde på samme nivå
ENTER 
lagre valg
ENTER + NEXT DISPLAY 
(trykkes samtidig) flytter deg fra ett nivå til det neste

meny nivå 1 (level 1)

skjermbilde 1: view, align, P1, P2
skjermbilde 2: speed, force, pen-up, pen-dn
skjermbilde 3: softkey, demo, , rotate-0
skjermbilde 4: reset, clear, replot, escape

meny nivå 2 (level 2)

skjermbilde 5: dataflow, , bypass, handshake
skjermbilde 6: duplex, parity, baud, ,
skjermbilde 7: 
 • meny nivå 1 - skjermbilde 1
view 
pauser plotting, løfter penn (eller kniv) og flytter arket frem. Trykk view igjen for å fortsette.
P1 
løfter penn og flytter til "scaling point P1".
P2 
løfter penn og flytter til "scaling point P2".

Når plotteren skrus på så er P1 nedre venstre hjørne for A4, eller øvre venstre hjørne for A3. P2 er diaginalt motsatt av P1.Se håndboken for en mer detaljert forklaring.

align 
brukes for å justere rutepapir med aksene på plotteren.
 • meny nivå 1 - skjermbilde 2
speed 
setter hastighet for en enkelt penn eller alle pennene, fra 10 - 80 cm/s.
force 
setter trykk for en enkelt penn eller alle pennene, fra 15 - 66 gram (1 = 15g, 2 = 24g, 3 = 30g, 4 = 36g, 5 = 45g, 6 = 51g, 7 = 57g, 8 = 66g)
pen-up 
løfter pennen som er i plotteren.
pen-dn 
senker pennen som er i plotteren.
 • meny nivå 1 - skjermbilde 3
softkey 
brukes for å definere softkeys (sammen med HP-GL kommandoen WD)
demo 
lager et demo-plott
rotate-0 
brukes for å veksle mellom 0 (null) og 90 grader rotasjon.
 • meny nivå 1 - skjermbilde 4
reset 
resetter plotteren til samme verdier som den hadde når den ble slått på (påvirker ikke parametre for seriekommunikasjon, RS-232-C)
clear 
tømmer plotterbufferet
replot 
lar ldeg lage kopier av et plott (funker kun i "auto load" modus)
escape 
brukes for å tømme bufferet, i samarbeid med HP-GL kommandoen OG.
 • meny nivå 2 - skjermbilde 5
HP-IB 
setter parametre for HP-IB
monitor 
lar deg "lytte" på kommunikasjonen mellom datamaskin og plotter (for debugging)
standard / enhanced 
lar deg bytte mellom standard og enhanced modus. Se håndboken.
serial 
går til seriemenyen
 • meny nivå 2 - skjermbilde 6 - serial
data flow 
lar deg velge : remote (datamaskin koblet til serieport merket COMPUTER), local (datamaskin koblet til serieport merket TERMINAL), standby (plotteren ignorer informasjon den får via serieport - nyttig for feilsøking). standalone: plotteren er koblet til en egen serieport. eavesdrop: plotteren er koblet i serie med en terminal.
bypass 
brukes for feilsøking i eavesdrop modus. Plotteren ignorerer kommandoer den mottar, med unntak av ESC.( og ESC.Y (plotter on - kommandoer).
handshake 
none = no handshaking, Xon / Xoff = software handhaking, Enq / Ack = software handshaking, hardwire = hardware handshaking via pin 20 (DTR).
direct - modem 
direct = uses pin 2,3 7 and 20 (DTR) for serial communication. modem = additionally uses pin 5 (DSR) and 6 (CTS) for handshaking.
 • meny nivå 2 - skjermbilde 7 - data compatability
duplex 
full or half duplex
parity 
7 or 8 bit, even, odd or none parity
baud 
baud rate from 75 to 9600 baud


Programvare

 • Inkscape
  • Inkscape har en utvidelse som heter Plot (Utvidelser, Eksporter, Plot)[7] [8]

Når du har laget tekst i Inkscape, så må denne konverteres til en "path" før du kan plotte den.

 • velg teksten i Inkscape
 • velg Path, Object to path fra menyen (hurtigtast Shift-Ctrl-C)

Deretter kan du kjøre utvidelsen ved å velge Extensions, Export, Plot.

 • Kommunikasjonsinnstillinger ("Connection Settings")
  • serial port: /dev/ttyUSB1 (eller ttyUSB0)
  • serial baud rate: 9600
  • serial byte size: 8 Bits
  • serial stop bits: 1 Bit
  • serial parity: none
  • serial flow control: Software (XON/XOFF)
  • command language: HPGL
 • plotter settings
  • resolution X: 1016 plotter units ("dpi")
  • resolution Y: 1016 plotter units ("dpi")
  • pen number: 1 - 8 (hvis du velger pen 0 så kjører den uten penn, greit for testing)
  • pen force: 0, eller 1 - 8 (tilsvarer HP-GL kommando FS)
  • pen speed: 0, eller 1 - 80 cm/sekund
  • rotation: 0 grader for A4

resten av paramentrene kan være standardverdi.

Spesifikasjoner

 • utskiftbare penn-karuseller
  • 8 penner per karusell
 • styrespråk: Wikipedia:HP-GL
 • tilkoblinger: seriegrensesnitt (RS-232-C) x 2, Wikipedia:HP-IB
  • maks hastighet på RS-232-C grensesnittet: 9600 baud
 • oppløsning: 0.025 mm (0.001 inch) - 1 mm = 40 plotter units (1 inch = 1016 plotter units)
 • koordinat-system (standard, sett fra front av plotteren)): origin 0,0 er i nedre venstre hjørne, X-aksen går til høyre fra origin, og Y-aksen går opp (bakover) fra origin
 • hard clip limits (maximum plotting range) in plotter units
  • A4 - X-axis: 0 - 10870 (271.75mm / 10.65 inches) Y-axis: 0 - 7600 (190.0 mm / 7.45 inches)
  • A3 - X-axis: 0 - 15970 (399.25mm / 15.65 inches) Y-axis: 0 - 10780 (271.75 mm / 10.65 inches)
 • serial no.: 2725A 71894

Referanser