Sette opp ny maskin

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk
 1. Logg inn som root
 2. mkdir -p /bitraf/home
 3. mkdir -p Documents/src
 4. cd Documents/src
 5. apt-get install libcurl4-openssl-dev
 6. git clone https://github.com/mortehu/libnss-p2k12.git
 7. cd libnss-p2k12
 8. make install
 9. echo '%drift ALL=(ALL:ALL) ALL' > /etc/sudoers.d/bitraf
 10. chmod 0200 /etc/sudoers.d/bitraf
 11. Legg til i /etc/pam.d/common-session:

  session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0002

 12. Fiks to linjer i /etc/nsswitch.conf:

  passwd: compat p2k12
  group: compat p2k12