Orden

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk


Søppelguide

Vanlig søppel fra fellesarealer blir kastet av renholder, mens for spesialsøppel, har vi ingen fast ordning. Vi er avhengige av at frivillige drar på miljøstasjon ca 1 gang i måneden. Hvis du produserer sært eller farlig søppel (skarpt, tungt, brannfarlig, kjemisk), må du ta en tur til miljøstasjonen selv (5 minutter gangavstand). Det faller under "kjipt" å forvente at andre tar seg av spesialavfall for deg. Det er gratis å bruke miljøstasjonen, men du må lese retningslinjene og dobbeltsjekk åpningstidene.
Vi har noe sortering:
Søppel som blir håndtert på bitraf:

  • Panteflasker/bottle return: Under trappen. Flasker markert med pantesymbol skal hit, glass kan ikke pantes. Sky blir glad om du ikke kaster pant i vanlig søppel.
  • Papp og papir/: Under trappen
  • Bobleplast og lignende/package material: Beskyttelsesmasse til bruk av sending av post, packing peanuts, isoporkuler, bobleplast og lignende, blir gjenbrukt av medlemmer som sender varer og det tjener alle. Beholderen finnes i 3.et under giljotinen eller beholder under trappen.
  • PLA-søppel: I 3D print rommet. Carmen picks it up sometimes. Kast kun PLA hit. En dårlig spole med PLA, skal ikke hit - da må du først ta av filamentet og så kaste spolen separat.
  • Vanlig søppel/general waste: Alle store søppelbøtter som står i alle rom, til søppel som ikke kan sorteres. If your waste does not go in the other buckets, you put it in one of these. This waste is burned. Anything that will break or otherwise escape the bag, should not go in the bag. Get a new bag or find a more suitable garbage bin like wood waste boxes.


Spesialavfall som må til returstasjon:

  • Metall og elektronikk: Bøtte på gulvet i labben ved siden av søppelbøtten.
  • Glass (& metall lokk): I bøtte under trappen. If you contribute broken glass/mirror/ceramics to the wastesteam of bitraf you are extra morally obliged to take a trip to the recycling station instead of dumping your pointy trash on the other volunteers. -sky, hater of sharp objects
  • treverksted og metallverksted bokser: Større tre- og metallmaterialer fra verkstedet skal i egne bokser, som tømmes på dugnad. Wood and metal material that are large or sturdy enough to pierce garbage bag should go in the special black boxes in the wood workshop.

Vasking

Ettersom Bitraf har vokst, begynner "alle må vaske etter seg"-regelen å ikke være tilstrekkelig til å holde Bitraf rent. Derfor har Bitraf sett seg nødt til å ansette renholdshjelp.
Sky lewis (skyfish) er idag nå ansatt til å tømme søppel og vaske gulv 2 ganger i uken samt noe ekstra arbeid. Dette arbeidet er fleksibelt både på tid og dag, så avvik fra kalenderen er å forvente, men det gjøres som oftest på dagene som vist under, på morgen til ettermiddag

Sky's Vaskekalender

Tirsdag Torsdag Fredag
Søppeltømming

Påfylling forbruksmateriell
Vask av Felles gulv i 2.et
Vasking av kluter

Toalettrengjøring

Vasking av gulv 3.et
Vasking av noen kontorer

Søppeltømming
Påfylling forbruksmateriell
Vasking av resterende kontorer
Resterende arbeidsoppgaver


Sky's tips:

Hvis du vil ha kontorvask, må du ikke ha gjenstander i kontoret ditt som hindrer vask, altså rydd litt.
Det skal ikke stå løse gjenstander som kan falle over meg eller ødlegge ting eller ting jeg kan skade meg på.
Kontoret må også være åpent når jeg kommer. Hvis du savner vask, kan du spørre meg når du ser meg i arbeidstiden min.

Hjelpe til?


Hvis du vil bidra til å holde bitraf ekstra rent, er det alltid velkomment.

Vaskeutstyr finnes i Kottet i 2.et
Blant annet: store søppelposer, kluter, svamper, såper, mopp.
Påfyllsutstyr finnes i Bad nr1 (nærmest kjøkkenet), tørkepapir, toalettpapir, små og mellomstore søppelposer.
Søppelskuret finnes på vestsiden av bygget og er den fargerike metallboksen ved siden av parkeringen.
Nøkkel til søppelskuret henger til venstre for inngangsdøren, og har en kosedyr-refleks-elg nøkkelring.