Home Assistant

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

Planen er å bruke Home Assistant[1] til automasjon av selve bygget Bitraf holder til i.

Foreløpig er Home Assistant installert på server heim, kan nås på URL heim.bitraf.no:8123/ (logg inn med bruker "bitraf" og standard passord). Det er satt opp noen miljøsensorer, se siden Bitraf sensor for å se hvilke sensorer som er satt opp.

Teknisk

Home Assistant kjører i en docker[2] (ved hjelp av docker-compose[3]) på serveren.

docker-compose.yml ser slik ut

version: '3'
services:
 homeassistant:
  container_name: homeassistant
  image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
  volumes:
   - ./config:/config
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  restart: unless-stopped
  privileged: true
  network_mode: host

Integrasjoner

Home Assistant støtter mange integrasjoner[4]. Her er noen som kan være nyttige for Bitraf. Integrasjon mot InfluxDB[5] database, Prometheus[6] (kan brukes som datakilde av Grafana[7]),

Historikk

2022-01-20 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.10 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det var kveldens Home Assistant update. Tingo (diskusjon) 20. jan. 2022 kl. 20:13 (CET)

2022-01-11 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.9 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

alt for nå. Tingo (diskusjon) 11. jan. 2022 kl. 22:43 (CET)

2022-01-09 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.8 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det var det. Tingo (diskusjon) 9. jan. 2022 kl. 12:33 (CET)

2021-12-30
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.7 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det er alt. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 18:08 (CET)

2021-12-20
oppdatert Home Assistant til nyeste versjon (2021.12.3) ved hjelp av kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

må kjøres i rett katalog, selvfølgelig. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 17:54 (CET)

2021-10-11 
installert Home Assistant i en docker på min bruker på heim. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 17:51 (CET)

Referanser