Home Assistant

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

Planen er å bruke Home Assistant[1] til automasjon av selve bygget Bitraf holder til i.

Foreløpig er Home Assistant installert på server heim, kan nås på URL heim.bitraf.no:8123/ (logg inn med bruker "bitraf" og standard passord). Det er satt opp noen miljøsensorer, se siden Bitraf sensor for å se hvilke sensorer som er satt opp.

Teknisk

Home Assistant kjører i en docker[2] (ved hjelp av docker-compose[3]) på serveren.

docker-compose.yml ser slik ut

version: '3'
services:
 homeassistant:
  container_name: homeassistant
  image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
  volumes:
   - ./config:/config
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  restart: unless-stopped
  privileged: true
  network_mode: host

Integrasjoner

Home Assistant støtter mange integrasjoner[4]. Her er noen som kan være nyttige for Bitraf. Integrasjon mot InfluxDB[5] database, Prometheus[6] (kan brukes som datakilde av Grafana[7]),

Følgende integrasjoner er i bruk så langt: ESPHome[8], Internet Printing Protocol - IPP[9], MQTT[10], OctoPrint[11], Version[12],

Verktøy

hass-cli[13] lar deg bruke kommandolinja for å styre Home Assistant. Virket ikke ut av boksen for meg, måtte nedgradere en python-pakke, se issue #382[14]. Og - ikke alle kommandoer virker, blant annet info.

Informasjon

Annen informasjon som kan være relevant.

 • Unifi and mDNS not working for wireless only (homekit etc) one possible fix[15]

Historikk

2023

2023-12-22 
Home Assistant upgraded to version 2023.12.3 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ date
Fri 22 Dec 2023 04:22:53 PM CET
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ pwd
/home/tingo/projects/test-homeassistant
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 22. des. 2023 kl. 16:28 (CET)

2023-09-30 
Home Assistant upgraded to version 2023.9.3 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ date
Sat 30 Sep 2023 06:43:42 PM CEST
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ pwd
/home/tingo/projects/test-homeassistant
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 30. sep. 2023 kl. 18:46 (CEST)

2023-08-13 
Home Assistant upgraded to version 2023.8.2 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ date
Sun 13 Aug 2023 09:00:24 PM CEST
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ pwd
/home/tingo/projects/test-homeassistant
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 13. aug. 2023 kl. 21:10 (CEST)

2023-05-07 
Home Assistant upgraded to version 2023.5.2 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ date
Sun 07 May 2023 05:47:26 PM CEST
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ pwd
/home/tingo/projects/test-homeassistant
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... 

ERROR: for homeassistant UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=70)

ERROR: for homeassistant UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=70)
ERROR: An HTTP request took too long to complete. Retry with --verbose to obtain debug information.
If you encounter this issue regularly because of slow network conditions, consider setting COMPOSE_HTTP_TIMEOUT to a higher value (current value: 60).
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Not sure why it timed out the first time.Tingo (diskusjon) 7. mai 2023 kl. 17:53 (CEST)

2023-04-23 
Home Assistant upgraded to version 2023.4.6 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ date
Sun 23 Apr 2023 04:53:50 PM CEST
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ pwd
/home/tingo/projects/test-homeassistant
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... 

ERROR: for homeassistant UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=70)

ERROR: for homeassistant UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=70)
ERROR: An HTTP request took too long to complete. Retry with --verbose to obtain debug information.
If you encounter this issue regularly because of slow network conditions, consider setting COMPOSE_HTTP_TIMEOUT to a higher value (current value: 60).
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State   Ports
------------------------------------------
homeassistant  /init   Exit 137    
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ 
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 23. apr. 2023 kl. 17:01 (CEST)

2023-04-07 
Home Assistant upgraded to version 2023.4.1 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 7. apr. 2023 kl. 18:59 (CEST)

2023-03-25 
Home Assistant upgraded to version 2023.3.6 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 19:20 (CET)

2023-03-12 
Home Assistant upgraded to version 2023.3.3 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 12. mar. 2023 kl. 18:23 (CET)

2023-02-19 
Home Assistant upgraded to version 2023.2.5 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 19. feb. 2023 kl. 21:15 (CET)

2023-01-12 
Home Assistant upgraded to version 2023.1.2 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 12. jan. 2023 kl. 21:13 (CET)

2023-01-08 
Home Assistant upgraded to version 2023.1.1 via docker-compose.
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 8. jan. 2023 kl. 17:50 (CET)

2022

2022-12-28 
docker - added country: "NO" to homeassistant: stanza in configuration.yaml and restarted via docker-compose restart. Note: country: NO will not work here, because it is interpreted as the word / value "NO". Quotes are essential here. Tingo (diskusjon) 28. des. 2022 kl. 17:07 (CET)
2022-12-28 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.12.8 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 28. des. 2022 kl. 16:50 (CET)

2022-10-09 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.11.2 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 10. nov. 2022 kl. 21:41 (CET)

2022-10-09 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.10.1 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 9. okt. 2022 kl. 16:09 (CEST)

2022-09-29 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.9.7 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 29. sep. 2022 kl. 18:55 (CEST)

2022-08-23 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.8.6 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 23. aug. 2022 kl. 19:25 (CEST)

2022-08-16 
docker - Home Assistant upgraded to version 2022.8.5 via docker-compose
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose pull homeassistant
Pulling homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Recreating homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

Tingo (diskusjon) 16. aug. 2022 kl. 12:04 (CEST)

2022-08-16 
docker - I started Home Assistant in docker again
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
----------------------------------------
homeassistant  /init   Exit 0    
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose up -d
Starting homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      

then I enabled Advanced Mode for my user, and set up Settings, system, Network, Network Adapter so that the correct network adapter is also used for mdns. A restart ios required, so stop and restart the docker container

tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose restart
Restarting homeassistant ... done

let me see if this works better. Tingo (diskusjon) 16. aug. 2022 kl. 11:33 (CEST)

2022-08-15 
venv - I configured the network adapter for mdns manually (turn on advanced setting in your user profile, then Configuration, System, Network) to see if mdns works better this way. By deault, only the interface with the public ip addresses was selected. Tingo (diskusjon) 15. aug. 2022 kl. 20:58 (CEST)
2022-07-31 
installerte Home Assistant i docker på automata.local, og her funker automatisk discovery av sensorer osv. Tingo (diskusjon) 31. jul. 2022 kl. 20:05 (CEST)
2022-07-31 
satt opp en egen maskin (automata.local) for testing av Home Assistant, for å utelukke (eller bekrefte) at det er nettverksoppsettet på Heim som Home Assistant ikke liker.

Maskinen kjører Debian:

tingo@automata:~$ cat /etc/debian_version 
11.4
tingo@automata:~$ uname -a
Linux automata 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-2 (2022-07-23) x86_64 GNU/Linux
Tingo (diskusjon) 31. jul. 2022 kl. 18:30 (CEST)
2022-07-29 
OctoPrint integration - mdns names (like firefly.local, ironhive.local) doesn't work properly there either. You never get the permissions request in the OctoPrint web UI if you use mdns name. If you use ip address, it works at once. Tingo (diskusjon) 29. jul. 2022 kl. 19:35 (CEST)
2022-07-24 
No, I still can't use mdns names (like sensor219a.local) when adding ESPHome devices to Home Assistant. The same as in the docker version. Tingo (diskusjon) 24. jul. 2022 kl. 23:25 (CEST)
2022-07-24 
I installed Home Assistant in a Python virtual environment (venv) to see if integrations worked better or differently. Simplified install procedure
tingo@heim:~/projects$ mkdir venv-test-homeassistant
tingo@heim:~/projects$ cd venv-test-homeassistant/
tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ python3 -m venv env
tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ source env/bin/activate
(env) tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ 

(env) tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ python3 -m pip install wheel
Collecting wheel
 Downloading wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1
(env) tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ pip3 install homeassistant
[..]

when the installation is finished, create a config directory and start Home Assistant manually

(env) tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ mkdir config
(env) tingo@heim:~/projects/venv-test-homeassistant$ hass --config ./config/
Unable to find configuration. Creating default one in /home/tingo/projects/venv-test-homeassistant/config

ready to test it out. Tingo (diskusjon) 24. jul. 2022 kl. 20:34 (CEST)

2022-07-24 
temporarily stopping the Home Assistant container so I can test a different install type
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
---------------------------------------
homeassistant  /init   Up      
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose stop
Stopping homeassistant ... done
tingo@heim:~/projects/test-homeassistant$ docker-compose ps
  Name    Command  State  Ports
----------------------------------------
homeassistant  /init   Exit 0    

Tingo (diskusjon) 24. jul. 2022 kl. 19:41 (CEST)

2022-07-23 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.7.6 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 23. jul. 2022 kl. 17:07 (CEST)

2022-07-07 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.7.0 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 7. jul. 2022 kl. 21:37 (CEST)

2022-05-26 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.5.5 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 26. mai 2022 kl. 13:26 (CEST)

2022-04-18 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.4.5 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 13:12 (CEST)

2022-04-14 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.4.3 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 14. apr. 2022 kl. 14:48 (CEST)

2022-04-07 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.4.0 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 7. apr. 2022 kl. 21:14 (CEST)

2022-04-03 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.3.8 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

utført i rett katalog. Tingo (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 15:20 (CEST)

2022-03-17 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.3.5 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

kjørt i rett katalog. Tingo (diskusjon) 17. mar. 2022 kl. 19:48 (CET)

2022-03-10 
erstattet Updater med Version i konfigurasjonen; Updater er ikke støttet lengre. Tingo (diskusjon) 10. mar. 2022 kl. 19:22 (CET)
2022-03-10 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.3.3 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

i rett katalog. Tingo (diskusjon) 10. mar. 2022 kl. 19:00 (CET)

2022-02-24 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.2.9 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

i riktig katalog. Tingo (diskusjon) 24. feb. 2022 kl. 19:43 (CET)

2022-02-10 
Home Assistant oppdatert til versjon 2022.2.5 vha kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

i riktig katalog. Tingo (diskusjon) 10. feb. 2022 kl. 19:44 (CET)

2022-02-06 
oppdatert Home Assistant til versjon 2022.2.2 ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det var alt nå. Tingo (diskusjon) 6. feb. 2022 kl. 15:46 (CET)

2022-01-20 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.10 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det var kveldens Home Assistant update. Tingo (diskusjon) 20. jan. 2022 kl. 20:13 (CET)

2022-01-11 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.9 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

alt for nå. Tingo (diskusjon) 11. jan. 2022 kl. 22:43 (CET)

2022-01-09 
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.8 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det var det. Tingo (diskusjon) 9. jan. 2022 kl. 12:33 (CET)

2021

2021-12-30
oppdatert Home Assistant til versjon 2021.12.7 (nyeste) ved å kjøre (i rett katalog)
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

det er alt. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 18:08 (CET)

2021-12-20
oppdatert Home Assistant til nyeste versjon (2021.12.3) ved hjelp av kommandoene
$ docker-compose pull homeassistant
$ docker-compose up -d

må kjøres i rett katalog, selvfølgelig. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 17:54 (CET)

2021-10-11 
installert Home Assistant i en docker på min bruker på heim. Tingo (diskusjon) 30. des. 2021 kl. 17:51 (CET)

Referanser