CNC borrfil

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

MDX-15 partnames.jpg

Generere borr fil

Kjør Bitraf_drill i EAGLE (Takk til Trygve og Karl)

Den eksporterer en fil med koordinater til din prosjek mappe "ditprosjekt".drill.txt

Kalibrering

 1. Fest kortet eller pappir i holderen .
 2. Juster høyden på borret.
Hurtig senking stykk og hold inne "Tool Down"
Noen millimeter over slepp knappen og trykk den ned sakte. 1 trykk er ca 0,02mm så du må trykke mange ggr.

Kontroller størrelsen

 1. Prøv først på ett papir eller pappplate, før å se om allt stemmer.
kontroller størelse og eventuelt korriger ulp filen

Send fil

Den sendes i comandprompten til com1

eksempel naviger til 'dit prosjekt' skriv

dit prosjekt.drill.txt > com1:

då borrer den

ULP

Borr genererings filen under konstruktion


#usage "en: <b>Export Roland Modela Drill file</b>\n"
      "<p>"
      "Genererer en borr fil til roland modela CNC maskin"
      " version 0.0."
      "<p>"
      "<author>Author: Trygvis og Karl </author><br>"

// THIS PROGRAM IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED


real pen_down_speed = 1;
real pen_up_speed = 10;
real kor_x = 1.013;
real kor_y = 1.013;


void drill(int x, int y) {
// printf("M % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x), u2mil(y));
 printf("PU % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y));
 printf("VS%.0f;\r\n", pen_down_speed);
 printf("PD % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y));

 printf("VS%.0f;\r\n", pen_up_speed);
 printf("PU % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y));
}

board(B) {
 string fn = filesetext(B.name, ".aargh.txt");

 output(fn) {
//  printf("IN;\r\n");
//  printf("DF;\r\n");
  printf("PA;\r\n");
//  printf("!DW 100;\r\n"); // dwell, pause mellom hver bevegelse i x- eller y-planet
  printf("VS10;\r\n");

  // Horisontal hastighet
  printf("!VZ2;\r\n");

  printf("!PZ-100,50;\r\n");

//  printf("!MC1;\r\n");
  printf("PU;\r\n");
/*
*/
  B.holes(h) {
   drill(h.x, h.y);
  }

  printf("\r\n");
  printf("\r\n");

  B.elements(E) {
//   printf("Element: %s, (%d %d), Package=%s\n", E.name, E.x, E.y, E.package.name);
   E.package.holes(H) {
//    printf("package.hole: ");
    drill(H.x, H.y);
   }
   E.package.contacts(H) {
//    printf("package.contacts: ");
//    drill(H.x, H.y);
   }
  }

  printf("H\r\n");
/*
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
   printf("!MC0;");
   printf("\r\n");
  }
  printf("\r\n");
*/
 }
}

/*
  B.signals(S) {
printf("signal\r\n");
   S.vias(v) {
printf("via\r\n");
    drill(v.x, v.y);
   }
  }
  B.elements(E) {
   printf("Element: %s, (%d %d), Package=%s\n", E.name, E.x, E.y, E.package.name);
  }
*/Borr fil output

det er litt rare siffrer men det er for kalibrering mot maskinen. Den borrer 1,3% før litet ca

PA; VS10; !VZ2; !PZ-100,50; PU; PU 304, 203; VS1; PD 304, 203; VS10; PU 304, 203; PU 506, 203; VS1; PD 506, 203; VS10; PU 506, 203; PU 506, 405; VS1; PD 506, 405; VS10; PU 506, 405; PU 304, 405; VS1; PD 304, 405; VS10; PU 304, 405; PU 304, 608; VS1; PD 304, 608; VS10; PU 304, 608; PU 506, 608; VS1; PD 506, 608; VS10; PU 506, 608; PU 506, 810; VS1; PD 506, 810; VS10; PU 506, 810; PU 304, 810; VS1; PD 304, 810; VS10; PU 304, 810; PU 304, 1216; VS1; PD 304, 1216; VS10; PU 304, 1216; PU 506, 1216; VS1; PD 506, 1216; VS10; PU 506, 1216; PU 304, 1519; VS1; PD 304, 1519; VS10; PU 304, 1519; PU 506, 1519; VS1; PD 506, 1519; VS10; PU 506, 1519; PU 1621, 304; VS1; PD 1621, 304; VS10; PU 1621, 304; PU 1722, 304; VS1; PD 1722, 304; VS10; PU 1722, 304; PU 1823, 304; VS1; PD 1823, 304; VS10; PU 1823, 304; PU 2127, 304; VS1; PD 2127, 304; VS10; PU 2127, 304; PU 2229, 304; VS1; PD 2229, 304; VS10; PU 2229, 304; PU 2330, 304; VS1; PD 2330, 304; VS10; PU 2330, 304; PU 2634, 304; VS1; PD 2634, 304; VS10; PU 2634, 304; PU 2735, 304; VS1; PD 2735, 304; VS10; PU 2735, 304; PU 2836, 304; VS1; PD 2836, 304; VS10; PU 2836, 304; PU 3140, 304; VS1; PD 3140, 304; VS10; PU 3140, 304; PU 3242, 304; VS1; PD 3242, 304; VS10; PU 3242, 304; PU 3343, 304; VS1; PD 3343, 304; VS10; PU 3343, 304; PU 3748, 304; VS1; PD 3748, 304; VS10; PU 3748, 304; PU 3849, 304; VS1; PD 3849, 304; VS10; PU 3849, 304; PU 3951, 304; VS1; PD 3951, 304; VS10; PU 3951, 304; PU 4255, 304; VS1; PD 4255, 304; VS10; PU 4255, 304; PU 4356, 304; VS1; PD 4356, 304; VS10; PU 4356, 304; PU 4457, 304; VS1; PD 4457, 304; VS10; PU 4457, 304; PU 4761, 304; VS1; PD 4761, 304; VS10; PU 4761, 304; PU 4862, 304; VS1; PD 4862, 304; VS10; PU 4862, 304; PU 4964, 304; VS1; PD 4964, 304; VS10; PU 4964, 304; PU 5268, 304; VS1; PD 5268, 304; VS10; PU 5268, 304; PU 5369, 304; VS1; PD 5369, 304; VS10; PU 5369, 304; PU 5470, 304; VS1; PD 5470, 304; VS10; PU 5470, 304; PU 1874, 506; VS1; PD 1874, 506; VS10; PU 1874, 506; PU 2178, 506; VS1; PD 2178, 506; VS10; PU 2178, 506; PU 2735, 709; VS1; PD 2735, 709; VS10; PU 2735, 709; PU 2938, 506; VS1; PD 2938, 506; VS10; PU 2938, 506; PU 3394, 557; VS1; PD 3394, 557; VS10; PU 3394, 557; PU 2330, 709; VS1; PD 2330, 709; VS10; PU 2330, 709; PU 5065, 608; VS1; PD 5065, 608; VS10; PU 5065, 608; PU 5470, 608; VS1; PD 5470, 608; VS10; PU 5470, 608; PU 4660, 709; VS1; PD 4660, 709; VS10; PU 4660, 709; PU 4407, 658; VS1; PD 4407, 658; VS10; PU 4407, 658; PU 4407, 1621; VS1; PD 4407, 1621; VS10; PU 4407, 1621; PU 5065, 1216; VS1; PD 5065, 1216; VS10; PU 5065, 1216; PU 5470, 1621; VS1; PD 5470, 1621; VS10; PU 5470, 1621; PU 3951, 608; VS1; PD 3951, 608; VS10; PU 3951, 608; PU 3951, 1216; VS1; PD 3951, 1216; VS10; PU 3951, 1216; H

Test av bane fresing

Manuelt genereret med borr PLU:en men jag fjerner PU og div i coden. så sattejag borrehull runt på fresesporen.

Ønsket resultat

2xH-Bridge 80V.png

PA; VS10; !VZ2; !PZ-100,50; PU; PU 5774, 1722; // LUFT VS1; PD 5774, 1722; PD 203, 1722; PD 203, 304; PD 1469, 304; PD 1621, 456; PD 1671, 456; PD 1671, 760; PD 2431, 760; PD 2431, 506; PD 2583, 405; PD 2583, 203; PD 2279, 203; PD 2279, 658; PD 2077, 658; PD 2077, 405; PD 2178, 405; PD 2178, 203; PD 2178, 405; PD 2077, 405; PD 2077, 658; PD 1773, 658; PD 1773, 203; PD 1671, 203; PD 1671, 456; PD 1671, 203; PD 1874, 203; PD 1975, 304; PD 1975, 658; PD 2077, 658; PD 2077, 101; PD 2684, 101; PD 2684, 506; PD 2583, 608; PD 2583, 861; PD 1519, 861; PD 1519, 506; PD 203, 506; PD 203, 709; PD 1418, 709; PD 1418, 861; PD 1469, 962; PD 2608, 962; PD 3647, 861; PD 3799, 355; PD 3799, 203; PD 3900, 203; PD 3900, 709; PD 4305, 709; PD 4305, 760; PD 4558, 760; PD 4558, 608; PD 4407, 506; PD 4407, 203; PD 4305, 203; PD 4305, 709; PD 4305, 405; PD 4204, 405; PD 4204, 101; PD 3799, 101; PD 3799, 355; PD 3647, 861; PD 4710, 861; PD 4710, 203; PD 4407, 203; PU 4407, 203; VS10; PU 5774, 1722; // LUFT VS1; PD 5774, 1722; PD 5774, 1368; PD 203, 1368; PU 203, 1368; VS10; PU 203, 912; PD 203, 912; PD 1317, 912; PD 1418, 1064; PD 2634, 1064; PD 3647, 962; PD 5116, 962; PU 5116, 962; VS10; PU 5774, 1368; // LUFT VS1; PD 5774, 1368; PD 5774, 51; PD 5774, 810; PD 5217, 810; PD 5217, 253; PD 5318, 253; PD 5318, 709; PD 5673, 709; PD 5673, 101; PD 4204, 101; PD 4204, 405; PU 4204, 405; PU 5571, 709; PD 5571, 709; PD 5571, 608; PD 5420, 456; PD 5420, 253; PD 5217, 253; PD 5217, 658; PD 5065, 506; PD 5065, 253; PD 5217, 253; PD 4913, 253; PD 4913, 608; PD 5116, 810; PD 5217, 810; PD 5116, 810; PD 5116, 962; PU 5116, 962; PU 4812, 962; PD 4812, 962; PD 4812, 101; PU 4812, 101; PU 3545, 51; PD 3545, 51; PD 3545, 760; PD 3343, 760; PD 3039, 506; PD 2938, 608; PD 2786, 456; PD 2786, 760; PD 2684, 760; PD 2684, 506; PD 2583, 608; PU 2583, 608; PU 2077, 101; PD 2077, 101; PD 3444, 101; PD 3444, 405; PD 3343, 405; PD 3292, 355; PD 3292, 203; PD 2786, 203; PD 2786, 456; PD 2786, 203; PD 2887, 203; PD 2887, 355; PD 2887, 203; PD 3191, 203; PD 3191, 456; PD 3343, 608; PD 3444, 608; PD 3444, 506; PD 3343, 405; H